Foutief bericht: Datum start verkoop Buurt 5 bekend

25 mei '22

Per abuis is dit nieuwsbericht in de gebiedsnieuwsbrief van 1 juni meegegaan. Hierin staat dat de verkoop van Morgen Buurt 5 op 2 juni om 15.00u start. Dit klopt niet! Naar verwachting gaan we eind juni in verkoop. Zodra er meer bekend is over de definitieve start verkoopdatum, brengen wij alle belangstellenden per e-mail hiervan op de hoogte. Dit is uiterlijk een week voordat de verkoop start. Onze excuses voor de onduidelijkheid.

  Verkoopprocedure en toewijzing
  Woningen