Straatbeeld Strandgaper De Meander Bergen op Zoom

Bezwaren op omgevingsvergunning

24 november '17

Om de woningen te kunnen bouwen is er onder andere een onherroepelijke omgevingsvergunning nodig. Zo'n vergunning ligt altijd 6 weken ter inzage bij de gemeente. Hierop zijn 2 bezwaren binnengekomen. Dit betekent dat we de aannemer op dit moment nog niet de opdracht kunnen geven om te starten met de bouw.

Informatie avond

Gisteren was er voor de kopers van deze woningen daarom een informatieavond. BPD gaf die avond een toelichting op dit proces en het vervolgtraject hierbij. Ook hadden de kopers uiteraard de gelegenheid om vragen te stellen. 

"Het is natuurlijk super vervelend voor de kopers. Als je een nieuwbouwhuis koopt, wil je natuurlijk dat de aannemer er zo snel mogelijk aan begint", aldus Martijn Vogelaars, verkoopmanager van BPD. "We hebben met de kopers afgesproken dat we ze de komende periode regelmatig op de hoogte houden over de stand van zaken. We hebben er echter nog altijd vertrouwen in dat we eind maart de aannemer alsnog opdracht kunnen geven om te gaan starten."

  Meer over de wijk
  Vragen? Laat het weten!