Laatste 4 woningen in Meanderhof

24 juni '24

Meanderhof bestaat in totaal uit 34 woningen. Begin april zijn 30 woningen in verkoop gegaan omdat er op dat moment onduidelijkheid was over de invulling van een kleine strook grond naast bouwnummer 88 , waardoor de verkoop van bouwnummers 88 t/m 91 (nog) niet kon starten. 

Inmiddels is er duidelijkheid over en hebben we deze 4 woningen opnieuw op de website gepubliceerd (Meanderhof fase 2). Aan de woningen is niks gewijzigd, alleen het perceel van bouwnummer 88 is vergroot. De V.O.N. prijs van dit bouwnummer is hierop aangepast.

Inschrijven als belangstellende

Als je interesse hebt in een van deze 4 woningen, is het belangrijk dat je je (opnieuw) inschrijft voor deze projectfase (Meanderhof fase 2).

LET OP: Stond je ook ingeschreven voor het project Meanderhof? Bij de toewijzing van de 4 woningen geldt de aanmelddatum van inschrijving op het eerdere project (Meanderhof). Je moet je wel opnieuw aanmelden voor Meanderhof fase 2.

Naar woningaanbod
image alt

Start verkoop

Op dit moment worden de laatste verkoopstukken gewijzigd. Zodra deze definitief zijn, kondigen we de start verkoopdatum aan. Naar verwachting is dit in juli 2024. Als je staat ingeschreven voor Meanderhof fase 2 ontving je hier automatisch bericht over.

Start bouw

De 4 woningen gaan mee in dezelfde bouwstroom als de 30 woningen van Meanderhof. Op dit moment is er aan 3 van de 4 opschortende voorwaarden voldaan. Aan het laatste punt, de grond is bouwrijp, wordt op dit moment hard gewerkt. We verwachten binnenkort groen licht te geven voor de start bouw.

Wat speelt er? Het laatste nieuws
Hier wonen? Bekijk woningaanbod